Turizm tesis alanı amacıyla planlanan arazi ihaleye çıkarıldı

Turizm tesis alanı amacıyla planlanan arazi ihaleye çıkarıldı
İzmir'in Bergama ilçesinde 'turizm tesis alanı' olarak planlanan arsa ihaleye çıkarıldı.


İzmir-Bergama'da bulunan 10 bin 600 metrekare büyüklüğündeki 'turizm tesis alanı' olarak planlanan arsa ihaleye çıkarıldı. Toplam 8 bin 500 metrekare inşaat alanı izni bulunan arsa için 7 milyon 802 bin lira muhammen bedel, 234 bin lira da geçivi temint tutarı belirlendi.

KDV'den muaf olan taşınmazın ihalesi, 2 Mart 2018 tarihinde yapılacak.Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanına ilişkin diğer detaylar şöyle:

''2 - İhale konusu taşınmaz KDV’den muaftır.

3 - İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

4 - Satış ihalesine katılacak isteklilerin istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 02/03/2018 tarihi saat 09:00’a kadar ihale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.

5 - İstekliler ihaleye katılabilmek için en az %3 oranında geçici teminatı Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit olarak yatırmak zorundadır. Geçici teminat, nakit olabileceği gibi Banka teminat mektubu da olabilir.

6 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler;

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri başvuru dosyalarında sunmaları gerekir:

a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b) Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

c) Belediyemize borcu olup olmadığına dair belge; Bergama belediyesine borcu olmadığına dair belge Bergama Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış olacaktır. (İhale ilan tarihinden sonra alınmış olmalı).

d) İkametgah İlmühaberi,

e) Tüzel kişiler için ticaret sicil gazetesi, yetki belgesi ve yetkililere ait imza sirküleri

f) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sürgüleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

ı) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu.

7 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.''
Bu Haber 12.02.2018 - 09:53:57 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.