Kurumsal çalışan 17 büyük acente yeni bir platform kurdu

Kurumsal çalışan 17 büyük acente yeni bir platform kurdu
Kurumsal müşterilere hizmet veren bir grup seyahat acentesi bir araya gelerek Kurumsal Acenteler Platformu (KURAP) adında yeni bir oluşum kurdu.


Kurumsal müşterilere hizmet veren 17 seyahat acentesi bir araya gelerek ''Kurumsal Seyahat Acenteleri Platformu'' adında yeni bir platform kurdu. Platform tarafından yapılan kuruluş açıklamasında, günümüzde seyahat acentelerinin sorunlarının büyük oranda birbiri ile benzeş olmadığı belirtildi.Platformun bir yandan üye acentelerin sorunlarını çözeceği, bir yandan da sektöre kalifiye eleman yetiştirmek için çalışma yapacağı ifade edilen açıklamanın tam metni şöyle:

''Hızla değişen ve gelişen dünyamızda, uzmanlık alanları aynı hızla daralmaktadır. Bu kural tıpta, mühendislikte olduğu gibi, turizm mesleğinde de geçerlidir.

Meslek örgütümüzün kurulduğu yıllarda tüm turizm acentelerinin sorunları oldukça benzerlik gösteriyordu. Tüm ülkelerde olduğu gibi, zamanla ülkemizde de turizm alanları çok çeşitlendi ve bu yüzden TÜRSAB ihtisas komiteleri oluşturuldu. Günümüzde ihtisas komiteleri dahi ortaya çıkmaya devam eden farklı konular ve sorunlarla uğraşmaya yetmiyor, çünkü ayni komite içindeki sorunlar bile, acentelere göre farklılık arz ediyor.

Düne kadar IATA acentelerinin sorunları dediğimiz konular, kendi içlerinde benzerlik gösterirken, bugün inanılmaz değişkenlikler göstermektedir. Hiçbir acentemizin sorunu diğerinden daha az veya daha çok önemli değildir. Hepsi eşit önemde olmakla beraber birbirlerinden çok farklıdır.

Durum böyle olunca çatı kuruluşumuz TÜRSAB’dan, aktif üye 7.000 acentenin, uzmanlık gerektiren, tüm bu sorunlarıyla, detaylı bir şekilde ilgilenmesini beklemek, haksızlık olur.
Sivil Toplum Kuruluşları’nın bu kadar önem arz ettiği günümüzde, artık hepimiz elimizi taşın altına koymalı ve uzmanlık odaklı küçük gruplarla kendi sorunlarımızı, ön çözüme ulaştırmaya çalışarak, meslek örgütümüze yardımcı olmalıyız.

Bu bağlamda kurumsal müşterilere hizmet veren bir grup acente, “kurucu acenteler” sıfatıyla bir araya gelerek, kısa adı KURAP olan KURUMSAL ACENTELER PLATFORMU’nu kurma kararı almış bulunmaktayız.

Bahsi geçen acentelerin sorunlarını çözmeye yönelik bu platform aynı zamanda sekörün ihtiyacı olan kalifiye personel eğitimine de eğilecektir. Asıl amacımız, kurumsal acentelerin gündemini meşgul eden sorunlarına çözüm ararken, aynı zamanda proaktif olup, yarınları bugünden görmeye çalışmak ve gerekli adımları buna göre atmaktır.

Platformumuzun Türk Turizm camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz.

Active Turizm - İstanbul
Alabanda Turizm - Ankara
Antur - İstanbul
Arkas Turizm - İzmir
Cappadoce Tour - İstanbul
Connection Tours - İstanbul
Doktoroğlu Turizm - İstanbul
Eltra Tur - İstanbul
Entaş Turizm - İstanbul
İtaltur - İzmir
Mappa Tur - İstanbul
Meridian Tour İstanbul
Moris Turizm - İstanbul
Ottoman Tur - Bursa
Prowin Turizm - Ankara
Türk Express - İstanbul
Vista Turizm  - İstanbul

PLATFORMUN SÖZCÜSÜ MORİS KOHEN KASAR

Platformun sözcülüğünü ise Türkiye'nin ilk IATA acentelerinden Moris Turizm'in sahibi Moris Kohen Kasar yapacak. Kohen Kasar'ın babası Jak Kohen Kasar, aynı zamanda TÜRSAB'ın kurucuları arasında yer alıyor.

PLATFORMUN KURULUŞ BİLDİRGESİ

KURAP'ın kuruluş bildirgesinde, platformun tanımı, misyonu ve etik kuralları ise şu şekilde belirlendi:

Kurumsal Seyahat hizmetleri sunan bir grup IATA seyahat acentesinin kurduğu kısa adı KURAP olan Kurumsal Acenteler Platformunun aşağıda yazılı kuruluş bildirgesi, katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu kuruluş bildirgesi KURAP’ın amaç ve hedeflerine ulaşmasında temeldir.

TANIMI:

Üyelerinin sorunlarını, meslek örgütümüz olan TÜRSAB’ın bağlı olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, kuruluş amaç ve ilkeleri doğrultusunda tartışıldığı, geliştirildiği ve çözüm arayışlarının sürdürüldüğü bir platformdur.

MİSYONU:

Mesleki etik değerlerinin en üst düzeyde savunulması,
Sorunlar ve çözümleri ile ilgili mesleki paylaşımların en kapsamlı biçimde ve düzenli olarak sağlanması,
Sektörde yer alan tüm tedarikçilerin oluşturabileceği her türlü haksız rekabet ile mücadele,
Platformun uluslararası örneklerinin, geliştirilen yeni çalışma modellerinin ve işbirliği olanaklarının araştırılarak üyeler ile paylaşılması,
Üyelerinin ihtiyaçlarına uygun personel kaynağını geliştirmek amacı ile eğitim çalışmaları planlaması ve uygulaması.

PLATFORM ÜYE VE ETİK DEĞERLERİ:

Üyeleri belli bir geçmişi olan, sektörde saygın, kamu ve/veya özel sektör şirketlerin her türlü seyahat ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışma yürüten kurumsal seyahat acentelerinden oluşmaktadır,
Üye acenteler en fazla iki kişi ile temsil edilir. Ancak her üye acentenin tek oy hakkı vardır,
Üye acenteler bu platformu kurumsal çıkarları için kullanamazlar,
Üye acenteler temel ticaret etiğine ve kurallarına uygun hareket ederler, rekabetlerini etik kurallar içerisinde gerçekleştirirler,
Üye acenteler, platformun şefaf ve dürüstlüğüne gölge düşürecek çalışma yöntemlerini kullanamazlar,
Haksız rekabete yol açabilecek etik dışı faaliyet gösteren acenteler bu platformun üyesi olamazlar,
Personel eğitimleri hizmet kalitesini artırmak amaçlı olup, personel kaynağı olarak görülemez. Platform üyelerinin bu alandaki rekabetleri de etik kurallar içerisinde devam eder,
Platform üyeleri arasında platformun ilkelerine uymadığı tespit edilenler, platformun tam üye sayısının yarısının bir fazlasıyla platformdan ihraç edilirler,
Yeni üye kabulünde üç üyenin ret oyu kullanması durumunda üye işlemi gerçekleşemez,
Yeni üye talepleri en az bir ay askıda kalır,
Yeni üye oylamaları üç ayda bir toplu olarak yapılır,
Üye adayı acentelerin ve ihraç talebi istenen üyelerin oylamaları gizli oy, açık tasnif yöntemi ile yapılır.

Bizler, KURAP üyesi acenteler olarak yukarıda ki kuruluş bildirgesine uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.

Bu Haber 14.02.2018 - 14:40:46 tarihinde eklendi.

Yorum Yaz

Kayıtlı yorum bulunamadı...
En Çok Okunanlar
Bunları Okudunuz Mu?
Yazarlar
Tüm Yazarlar
GÜNCEL HABERLER
SEKTÖREL HABERLER

Turizm gündemine ilişkin haberlerin her gün mail adresinize gelmesi için abone olun.