Bir tesis için para kazanmanın yolları

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı Serdar Sağlamtunç / FCSI
  Köşe yazısını paylaş : | Yazıcı Dostu Gösterim | Arkadaşına Gönder
  Ticari yaşamımız oldukça a-la-Turka ve buna göre de bir yatırımın yapılma ölçütleri oldukça farklı bir yapıyı ifade etmektedir.


  YATIRIM, MALİYET, KAR OPTİMİZASYONU KİMİN UMURUNDA

  Ticari yaşamımız oldukça a-la-Turka ve buna göre de bir yatırımın yapılma ölçütleri oldukça farklı bir yapıyı ifade etmektedir.  Tesisler genel anlamda çağrışım ve yakıştırma ile ortaya çıkmaktadır. Öyle ki mukayeseler ve modelleler yapının belirleyici özelliklerini oluşturmaktadır. Böylece komşu tesis veya herhangi bir ülkedeki örneklemelerden yola çıkarak mimari çizimler hazırlanmaktadır. Bunlara sözde temalı tarz da eklenti yapılmaktadır. Özgünlüğü ve yaratıcılığı körleştiren bu sistemi kabul ettiğimizi varsayalım. Burada kırılma noktası yatırımın doğru planlanması, fizibilite gibi yanlış bir alışkanlıkla gereksiz ve vakit harcatacak çalışma olarak görülen son derece teknik çalışmaları atlayarak tesisler inşa etmenin hiç ama hiç tartışılmaması ve bu durumun kamu tarafından bile göz ardı edilmekte olduğu gerçeğidir. Çoğu kez bu konuların sık tekrar edilmesinden suyu çıkartılıyor gibi olsa da yeni yatırımlarda bu eski ve kötü alışkanlığın bir türlü üzerimizde mevcut etkisi devam ettiğinden konu güncelliğini koruyor. 
   
  Çoğu sermayedar için turistik tesis yapmak bir hedef ve övünç kaynağı oluyor. Bu durum bir şekilde itici bir etki yapması yanında çok kırılgan olan otel işletmeciliği düşünülmeden ortaya çıkartılan tesislerde her aşamada sorunlarla boğuşmak zorunda kalarak yorgun düşen yatırımcıların sayıları azımsanmayacak kadar fazladır. Yine de çoğu firma, bir tesis yaparak işletmeyi saygınlık ve sözünden dönmeme olarak algıladığı için tesisler bir şekilde ayakta kalıyor. Buradaki büyük sıkıntı ise, sektörün körlenmesine doğru bir eğilimin başlamasıdır. Çünkü tesise ilave yatırım yapılacak ve yenileme fonu oluşturacak istek ortadan kalkınca dokunulan yeri elinizde kalan binalar ile isteksiz çalışan personel ile karşı karşıya kalınmaktadır. Aslında Türkiye turizm bakımından oldukça fazla kaynak ve istikbale sahip bir ülke konumundadır. Eldeki cevheri işleyecek deneyim ve bilginin projelere katılması ile gerçek bir çözüm elde etmek olasıdır. 
   
  Yapım aşamasında tesisin ilerideki yıllar içinde yapacağı değişikliklerin planlanabilmesi o kadar da zor değildir. Değişen teknoloji ve yeni donanımlara ayak uydurmak konusunda ileriye dönük fikirler üretmek de kolaydır. Tabi temelde tesisin bir endüstriyel yapı olarak planlanması ve olası değişiklik için olanak sağlayan yapıda inşa edilmesi tek şart olmak kaydıyla. Bu durumda, çok basit çeşitli yapı teknikleri kullanarak yapılması istenen değişiklikler maliyet bakımından fazla yük getirmez. Diğer yandan, kapasite, elektrik ve mekanik işletme harcamaları, tekrar kullanım ve çevre önlemleri alındığı takdirde artık fazla bir harcama yapmadan yeniliklere açık tesisler oluşturmak kolaylaşmaktadır. Sorun aslında teknik değil ancak tekniğe gidiş yolunun doğru açılmasıdır. Bugün uygulanmakta olan tekniklerin daha dikkatli planlama yapılmasıyla kendi uzmanlık dalım olan mutfak ve çamaşırhane projelerinde %50 mertebesinde tasarruf edildiği, bu rakamın işletme giderleri dikkate alındığında ise tesisin para kazanacak yapıda çalışmasına daha fazla katkı sağlanması söz konusudur. 
   
  Yatırımcı hem ana yapı ve donanımlar hem de işletme aşamasında daha az para harcayarak daha verimli sistemi neden tercih etmemektedir sorusu turizm yatırımlarında irdelenmesi gereken bir aşamaya gelmiştir. Genel olarak bakıldığında tesisler için bazı olmazsa olmazların yerine getirildiği ancak bu noktalarda atlanan çok fazla detay nedeniyle istenen sonuca ulaşılmadığı bir vakıadır. Belki de kritik bir eşik olan tasarruf olgusunun içselleştirilmemiş olması tüm çalışma hayatında ortaya çıkmakta ve sorunsal yaratmaktadır. Son yıllarda moda olan LEED uygulamaları süratle ISO gibi basit bir belge haline dönüşme tehdidini birlikte getirmektedir. Malumunuz, ISO bir kalite seviyesini belirleyen ölçüttür ancak bunu uygulamak için firmaların ve işletmelerin kurumsal çalışma yapısını hazmetmiş olması gerekmekteydi. Bu olamayınca belgeler firmalara uydurularak belgelendirme sektörü büyük bir pazar haline getirildi. Sonuç okuyucunun değerlendirmesine bırakılmıştır.
   
  Ülkemizde üretim değil de tüketim alışkanlığı yaygın olduğu için üretilen her kalemin işlem sırasında takip ettiği safhalardan geri kazanımlar elde etmek oldukça kolay bir yoldur. Böylece ısıtma sistemi görevini yaptıktan sonra arta kalan enerjininin tekrar değerlendirilmesi, suyun kullanımından sonra vasfına göre tekrar kullanımı, yaş atıkların değerlendirilmesi mümkündür. Bunların bir kısmı için proje ve yatırım da yapılmaktadır ancak hep savuna geldiğimiz sürdürülebilir model oluşturmak ve sistemi sürekli çalışır halde tutmak gereklidir. Karşı soru, bu sistemin neden çalıştırılmadığı olmalıdır. Bunun yanıtı ise, projenin uygulanabilir detayları içermemesidir. Ya yeterli geri kazanım elde edilmemiştir veya kullanım kolaylığı yaratılmadığından kullanıcı engeli ortaya çıkmıştır. 
   
  PROJE YİNE PROJE

  Kullanıcının rahat çalışacağı ortamı teknik olarak hazırlayamazsanız o tesis para kazanamaz. Mimari oluşurken eğer çalışma alanlarının fiziki ve ergonomik şartları proje içine konmazsa işler tam tersine döner. Bizim en çok karşılaştığımız durum, mimari ve inşaatın belli bir seviyesinde ki çoğu kaba inşaat bitiminde danışmana proje hazırlatmak istenmesidir. Her şey kısıtlı olduğunda yapılacak fazla bir şey kalmaz. Ancak devreye giren cihaz satan firmalar yanlış satış taktikleri ile işletme fonksiyonlarını çoğu kez göz ardı edebilmektedirler. Burada ifade edilen turizm tesislerinin turizm alt yapısına ve işletme şekline yatkın projelerin oluşmasıdır. Yoksa her tesis bitirilir ve çalışmaya başlar. Sorun ise bu tesisin amacına uygun olarak gelir getirici özelliğinin öne çıkıp çıkmamasıdır. Çünkü ideal durum, en verimli çözümün uygulandığı ve para kazandırıcı tesisler elde etmektir.  
   
  Sadece tesise odaklanmak alışkanlığının da giderilerek turizmi bir bütün olarak ele almak ve tümden gelim ile bugün ortada olan uygulamalardan farklılıklar ortaya çıkarabilmek önemlidir. Bir tesisin mevcut olan bir tabiat altyapısı içine yapılması yerine tesis ile birlikte tabiat oluşturmak gerektiğinin artık anlaşılması yeterli olacaktır. Bunu bitki örtüsü, toprak, hava ve su için dikkatli bir şekilde ele almak fayda sağlayacaktır. Yapılması gereken o kadar basit işlemler vardır ki bunların tekniğe uygun olarak yerine getirilmesi için sadece yürek yeterlidir. Örneğin, tesisin yapım aşamasında ağaçların dikilmesi, çevreye uygun bitki ve hayvan varlığına önem verilmesi ilk tedbirler olabilir. Bunu, tesiste kullanılan suyun şartlandırılması, tasfiye edilmesi ve tekrar kullanılarak sarfiyatın %35-50 arasında düşürülmesi takip edebilir. Havaya atılan gazların özel sistematiklerle tekrar kullanılarak enerji geri kazanımı ve çevreye temiz olarak atılması bir sonraki aşama olabilir. Yaş ve kuru atıklardan elde edilecek kazanımlar ise oldukça farklı olmasına rağmen önemli parasal değerlere sahiptir. 
   
  Burada dile getirilen sistemler mühendislik becerileri ve uygun cihazlarla kolaylıkla elde edilebilir ancak önemli şart bu sistemleri tesisin proje aşamasında öngörüp alt yapının hazırlanması veya esnek bırakılmasıdır. İnancım odur ki, tesislerin işletme sistemlerinin proje oluşurken devrede olmaları ile oldukça büyük mertebeli kazanımlar yanında doğalın korunması da yapılmaktadır. Bu şartlar altında gelirlerin artırılması ve kazanımların sektörün büyümesine katkı yapması çok kolaydır. Tabi ki tüm bu anlatılanlar bugünkü mevcut pratiğe tam ters olan olgulardır. Değiştirmek için yapılması gereken ise işin başında tedbir alınırsa fazla külfet getirmez. Mevcut tesislerin aynı fikir paralelinde düzeltilmesi de fayda sağlayacaktır fakat bazı yapısal engeller programın tam olarak uygulanmasını engelleyebilir.    
   
  Çoğu tesiste göz ardı edilen basit bir yer ızgarası, bir yağ tutucu, kıl ve pamukçuk tutucu, su geri kazanım düzeneği, biyogaz sistemi, kimyasallar yerine farklı gazların kullanımı, havuz sularının iyileştirmesinde kimyasal dışı çözümler, güneş ışığının kullanımına uygun mimari, güneş enerjisi, enerji dönüşümleri mutlaka proje içine alınmalıdır. Hem maliyeti düşürerek kazancı artırmak hem de çevreyi korumak yeteri kadar etkin olmaz mı? Bunları yaparsak HES ve Nükleer gibi dünyada terk edilen düzeneklere para yatırmadan kendimize yetecek planlamaların önünü açarız. Bir sonraki aşama ise tesislerdeki hazırlık ve üretimlerde uygulanabilecek toplu çözümlerdir. Nedense sürekli bireysel çözümlerle bir yere gidilmediği artık anlamak zamanı gelmiştir.     
   

  Turistik Tesisler Proje Danışmanı
  Serdar Sağlamtunç / FCSI

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Yazarın diğer yazıları :
  Modus Operandi – İş yapma tarzı
  Vatandaş
  İşler tıkırında
  Mı, mi, mu , mü????
  Ütopik bir deneyim: Sinerji
  İletişim bir aldatmaca mı?
  Depreme karşı ne yapmalıyız?
  Kısa bir fiyat ve değer analizi:
  Nedir bu dilden çektiğimiz?
  Turizmin geldiği nokta
  Savurganlık adına
  Çalışmak
  Turizmi bilmemek
  Turistik tesislerdeki yenileme çalışmalarına bakış
  Yatırımların optimizasyonu
  Ekonomi bilmeyenlerin ekonomi dünyası
  Bir yatırım aracı olarak turizm
  B planı
  Çözüm nedir?
  Gıda zehirlenmesi mi, insan canının ucuzluğu mu?
  Nedeni sorgulamak
  Dayanılmaz hafiflik
  Hayır! Ticaret bu değil
  Hayır! Turizm bu değil!
  Savurganlık adına
  Hava-su-gıda
  Aynı dili konuşarak anlaşamamak
  FCSI Nedir?
  Turizm ve Ötesi
  Yatırımcı projeye başlarken nelere dikkat etmeli?
  TESİSLER İÇİN KARAR VERME SÜRECİ
  FUARLAR VE SERGİLENEN UMUTLAR
  TABİAT VE İNSAN
  Bir tesis kaç yıldız olmalı?
  BİR FELAKETİN ARDINDAN
  Yatırımcı neyin farkında olmalı?
  TURİSTİK TESİSLERDEKİ TEMEL SORUNLAR
  İSTANBUL’ U İZLİYORUM GÖZLERİM AÇIK
  TURİSTİK TESİSLERDE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ: 1
  MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE PROJELENDİRMESİ-2
  OTELDEN BİR KESİT: BİNANIZIN RUHSAL DURUMU NASIL?
  Yeşil proje ne anlama geliyor?
  Yatırım için görüşler...
  Otel ve endüstriyel tesis projelendirmesinde inovasyon
  Fiyat - değer ilişkisine devam
  Turizm, yollar, kazalar...
  Yatırım ve kazanç ekseni
  Deprem felaket mi, yoksa yaradanın verdiği ceza mı?
  Danışman bir projeye ne kazandırır?
  Anlattıklarınız karşınızdaki kişinin algı seviyesiyle sınırlıdır
  Sürdürülebilirlik sürdürülebilir model
  Turizmde danışmanlık
  Ne anlıyoruz, ne anlatmaya çalışıyoruz
  Yine bir felaket mi?
  Okul sütü
  Olimpiyat oyunları: Spor mu finans mı?
  Toz duman
  Toz duman - 2: İnsan sağlığına ne zaman duyarlı olacağız?
  Turizmde arayışlar - Teknik Boyut
  Bir tesis için para kazanmanın yolları
  Akıl iş yapma becerisini sağlar mı?
  2013 Yılı için düşünceler – 1. Kısım
  Yüzde 5 ödeyerek yüzde 95 kazanım elde etmek nasıl bir yatırım modelidir?
  2013 Yılı için düşünceler – 2. Kısım
  İllüzyon - Maji
  Rekabet
  Takım oyunu
  Kıyı alanları raporuna bakış
  Turizmde farklı çözümler
  Yeşile batmak
  Gezi ve turizm
  Başarı - başarısızlık
  TMMOB: Görülen lüzum üzerine
  Hataların bize anlattıkları
  Köprü, birbirine uzak iki yakayı birleştiren bir yapı elemanıdır
  Kazan kazan
  Tutumluluk
  Kolaycılık ve basite indirgeme
  Bireysel çözüm
  Kaos ve düzensizlik
  İstanbul 2090
  Girişimci - Entrepreneur
  Dersler
  Hukuk ne için gerekli?
  Çalışma, verimlilik ve kalite üzerine
  Enerji tasarrufu yapmak bu kadar kolay
  Turizm yapıları için geliştirilen bir çalışma modeli
  Seçimlerinize dikkat edin, hayatınızı şekillendirir
  Turizmde değişim ama nasıl?
  Turizmde işler güçler
  Sistemlerin düşünce öğretileri
  Farklı bir proje önerisi
  Geometri
  Düşünen sistemler
  Farkındalık, çözüme yol gösteren pusuladır
  Made In Turkey /Turkish Style - Türk yapımı/Türk usulü
  Yaratıcılık, zekanın işlenmiş biçimidir
  Turizmde kafa karışıklığı
  Pilavın lezzeti nereden gelir?
  Potansiyel ile iktidarsızlık arasındaki çizginin sınırı
  Altyapı sözünden ne anlıyoruz?
  Plan yapmaya gerek var mı?
  Algı yönetimi ile 'sorun' nedir, nasıl algılıyoruz?
  Yeni bir yıl 2015
  Değer nedir?
  Turizmde gerçekçi olabilir miyiz?
  Her şeyi bilen insanlar topluluğu
  Önce
  Kelimelerle kitleler aldatılabilir mi?
  Kimin eli kimin cebinde?
  Ne olsa yaparız ağabey
  Sen dedin, ben dedim, kim ne dedi?
  Turizmde sorunun bir parçası olmak mı, olmamak mı? İşte sorun bu
  Lezzet kültürel bir inceliktir
  Sağlık bilgileri
  Fıtrat mı?
  Hastane proje ve inşaatlarında neredeyiz?
  Sadece üretmek yetmez, kalite olgusunun geliştirilmesi gereklidir
  Pazarlama
  Turizm ve ticaret
  İş planı
  Ustalık nedir?
  Vasat olma çünkü…
  İş modeli geliştirme çalışması - Turizm
  Sağlıklı mutfaklar ve turizm etkisi
  Türkiye turizmden bir kazanım elde etti mi?
  Pazarla
  Kriz
  Çözüm her yerde
  Turizm nasıl kalkınabilir?
  Bilgi, deneyim ve liyakat üçlemesi
  Daha iyisi nasıl olabilir?
  Yeniden yapmak veya tadilat: hangisi daha uygun?
  Makale Arşivi
  Bizi Takip Edin
  Facebook Twitter
  Turizm'den PORTRELER
  Turizm'den Portreler
  Ahmet Zeki Apalı kimdir?
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  Bu yıl Türk turizmciler fiyat arttırabilecek mi?

  Evet, yüzde 20
  Evet, yüzde 10
  Evet, yüzde 5
  Fiyatlar değişmez
  Ücretsiz Abone Olun