WEF'in turizm raporu açıklandı: Türkiye dünya turizminin neresinde?

  6.04.2017 - 15:37:23  Dünya Ekonomik Forumu (WEF), iki yılda bir yayımlanan Turizm ve Seyahat Rekabet Endeksi'ni açıkladı. 2015 yılında dünyada en çok turist alan 6'ıncı ülke olarak kayıtlara geçen Türkiye, WEF'in endeksinde 44'üncü sırada kendine yer buldu. Endeksin ilk sırasında ise İspanya yer aldı, işte bu önemli raporun detayları…
  TurizmGüncel - Dış Haberler
   
  Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 2017 Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi’ni yayımlandı. İki yılda bir yayımlanan rapora göre, Türkiye 2015 sonu ve 2017 yılları arasında gösterdiği performansla 136 ülke arasında dünyanın en rekabetçi 44’üncü turizm ülkesi oldu. Türkiye, 2015 yılında yapılan aynı çalışmada yine 44’üncü olmuştu.
   
  Raporda, dünyanın en büyük turizm ülkeleri ulaşım altyapısından tesislerin kalitesine, güvenlikten sürdürülebilirlik politikalarına kadar pek çok etken bir araya getirilerek endeksleniyor. 

  İLK 10'DAKİ 6 ÜLKE AVRUPA'DAN
   
  WEF tarafından oluşturulan turizm endeksinde ülkelere 1 ila 7 arasında puan veriliyor. Endekse göre sırasıyla dünyanın turizmde en rekabetçi ilk üç ülkesi İspanya, Fransa ve Almanya olarak sıralanırken, son üç sırada ise Yemen, Çad ve Burundi yer alıyor.

  Listenin ilk 10 sırasında yer alan 6 ülkenin Avrupa kıtasından çıkması, bölgenin turizm ve seyahat sektörünü domine etmeyi sürdürdüğünü gösteriyor. 2016 yılında uluslararası seyahat gerçekleştiren 1.2 milyar kişiden yaklaşık 600 milyonunun, Avrupa kıtasına seyahat ettiği belirtiliyor. 

  TÜRKİYE GÜVENLİK VE EMNİYETTE GERİLEDİ
   
  Raporun Türkiye ayağının hazırlanmasında, TÜSİAD Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu’ndan Direktör İzak Atıyaş, Proje Danışmanı Ozan Bakış ve Proje Uzmanı Sezen Uğurlu da katkıda bulundu. 

  Türkiye'nin aldığı 4.4’lük puan ile ortalamanın üzerinde bir turizm performansı ortaya koyduğu görülüyor.
    
  2017’de emniyet ve güvenlik açısından dünyanın 116’ıncı ülkesi olan Türkiye, 2015 yılında hazırlanan raporda dünyanın en güvenli 121’inci ülkesi kabul ediliyordu.

  ÖNEMLİ BULGULAR

  Raporun önemli bulguları şu şekilde:
   
  1. Seyahat ve turizm rekabeti artmaya devam ediyor Bu artışın lokomotifi ise başta Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere gelişmekte olan ülkeler. Seyahat ve turizm endüstrisi büyümeye devam ettikçe, gelişmekte olan ülkelerden ve bu ülkelere yapılan uluslararası seyahatlerin sayısı da artıyor. 
   
  2. Seyahat ve turizm sektörü, giderek artan korumacı ortamın küresel ticareti engellemesinin önündeki engellerden biri olmayı sürdürüyor. İnsanlar arasına duvarlar örmek yerine köprüler kuran sektör, sürekli artan uluslararası seyahatçi sayıları ve vize kısıtlamalarının kaldırılmasına dönük eğilimle bu işlevini sürdürmeye devam edecek gibi görünüyor. 
   
  3. Dördüncü Sanayi Devrimi’nin ışığında, ‘bağlantılı olmanın’ ülkelerin dijital stratejilerinde her geçen gün daha önemli bir yer edindiği görülüyor. 
   
  4. Çevrenin önemine dair küresel farkındalık artsa da, turizm ve seyahat sektörünün pek çok alanda devam eden doğal aşınma sebebiyle sürdürülebilirliğe ulaşmakta zorlandığı görülüyor.

   
  DEĞERLENDİRMEDE HANGİ KRİTERLER KULLANILDI?
   
  Endekste yer alan ülkeler, destekleyici ortam, seyahat & turizm politikaları ve destekleyici koşullar, altyapı ve doğal & kültürel kaynaklar olmak üzere 4 ana başlıkta; 14 alt başlık ve 90 tekil gösterge incelenelerek değerlendirildi. 
   
  Alt başlıklar ve tekil göstergeler ise şu şekilde:
   
  DESTEKLEYİCİ ORTAM:
   
  -İş Ortamı (63. Sıra)
   
  *Mülkiyet hakları
  *Doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili kuralların iş ortamına etkisi
  *Anlaşmazlıkların çözümünde yasal çerçevenin etkinliği
  *Zorlu yönetmeliklerde yasal çerçevenin etkinliği
  *İnşaat izninleri için gereken zaman 
  *İnşaat izinlerinin maliyeti 
  *Pazar hakimiyeti kapsamı
  *İş kurabilmek için geçen zaman 
  *İş kurabilmenin maliyeti 
  *Kişi başına düşen GSMH
  *Vergilendirmenin iş teşvikleri üzerine etkisi
  *Vergilendirmenin yatırım teşvikleri üzerine etkisi 
  *Toplam vergi oranı
   
  -Emniyet ve güvenlik (116. Sıra)
   
  *Suç ve şiddetle ilgili işletme masrafları
  *Polis hizmetlerinin güvenilirliği
  *Terörizmle ilgili işletme masrafları
  *Terörizm endeksi
  *Cinayet oranı
   
  -Sağlık ve hijyen (64. Sıra)
   
  *Hekim yoğunluğu
  *Gelişmiş sanitasyona erişim
  *Geliştirilmiş içme suyuna erişim
  *Hastane yatak sayısı
  *HIV yaygınlığı
  *Sıtma vakalarının sıklığı 
   
  -İnsan kaynağı ve iş gücü piyasası (94. Sıra)
   
  *İlköğretim kayıt oranı
  *Orta öğretim kayıt oranı
  *Personel eğitiminin kapsamı
  *Müşteri odaklılık derecesi
  *İşe alma ve atma uygulamaları
  *Kalifiye eleman bulma kolaylığı
  *Yabancı emek alım kolaylığı
  *Ödeme ve üretkenlik
  *Kadınların iş gücüne katılımı
   
  -Bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) altyapısı (72. Sıra)
   
  *Ticari işlemlerde ICT kullanımı
  *Tüketici işlemlerinde internet kullanımı 
  *İnternet kullanıcı sayısı
  *Sabit geniş bant internet abonelik sayısı
  *Mobil-cep telefonu abonelik sayısı
  *Mobil geniş bant abonelik sayısı
  *Mobil şebeke kapsama alanı
  *Elektrik arzı kalitesi
   
  SEYAHAT & TURİZM POLİTİKALARI VE DESTEKLEYİCİ KOŞULLAR:
   
  -Turizm sektörünün önceliği
   
  *Devletin seyahat ve turizm sektörüne öncelik vermesi (66. Sıra)
  *Devletin turizm ve seyahat bütçesi (132. Sıra)
  *Pazarlama ve markalaşma çalışmalarının etkinliği (66. Sıra)
  *Yıllık turizm ve seyahat verilerinin kapsamlılığı (5. Sıra)
  *Aylık / üç aylık turizm ve seyahat verilerinin zamanında sunulması (17. Sıra)
  *Ülke marka stratejisi derecelendirmesi (115. Sıra)
   
  -Uluslararası açıklık (50. Sıra)
   
  *Vize gereklilikleri
  *İkili hava servisi anlaşmalarının açıklığı
  *Yürürlükteki bölgesel ticaret anlaşmalarının sayısı
   
  -Fiyat rekabetçiliği (70. Sıra)
   
  *Bilet vergileri ve havaalanı ücretleri  (28. Sıra)
  *Otel fiyat endeksi (27. Sıra)
  *Satın alma gücü paritesi (72. Sıra)
  *Yakıt fiyat seviyeleri (132. Sıra)
   
  -Sürdürülebilir çevre (112. Sıra)
   
  *Çevresel düzenlemelerin sıkılığı
  *Çevresel düzenlemelerinin uygulanması
  *Seyahat ve turizm endüstrisinin gelişmesinin sürdürülebilirliği
  *Partiküler madde konsantrasyonu
  *Çevre sözleşmesinin onaylanması
  *Temel su stresi
  *Tehdit altındaki türler
  *Orman örtüsü değişimi
  *Atık su arıtma
  *Kıyı raf balıkçılık basıncı
   
  ALTYAPI:
   
  -Hava ulaşımı altyapısı (14. Sıra)
   
  *Hava taşımacılığı altyapısının kalitesi (29. Sıra)
  *Arz edilen koltuk kilometre (domestik) (11. Sıra)
  *Arz edilen koltuk kilometre (uluslararası) (15. Sıra)
  *Uçak kalkış sayısının nüfusa oranı (40. Sıra)
  *Havaalanı yoğunluğu (78. Sıra)
  *Faaliyette olan hava yollarının sayısı (12. Sıra)
   
  -Kara ve deniz ulaşımı altyapısı (54. Sıra)
   
  *Yolların kalitesi
  *Yol yoğunluğu
  *Kaplanmış yol yoğunluğu
  *Demir yolu altyapısının kalitesi
  *Demir yolu yoğunluğu
  *Liman altyapısının kalitesi
  *Kara taşımacılığı verimliliği
   
  -Turist hizmet altyapısı (42. Sıra)
   
  *Otel odası sayısı (64. Sıra)
  *Turizm altyapısının kalitesi (20. Sıra)
  *Büyük araç kiralama şirketlerinin varlığı (51. Sıra)
  *Otomatik para çekme makinaları sayısının sayısı (27. Sıra)
   
  DOĞAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLAR:
   
  -Doğal kaynaklar (70. Sıra)
   
  *Dünya Mirası Listesi’nde bulunan doğal alan sayısı (46. Sıra)
  *Bilinen toplam tür sayısı (65. Sıra)
  *Toplam korunan alan sayısı (135. Sıra)
  *Doğa turizmine dönük talep (27. Sıra)
  *Doğal varlıkların çekiciliği (69. Sıra)
   
  -Kültürel kaynaklar ve iş seyahati ( 16. Sıra)
   
  *Dünya Mirası Listesi’nde bulunan kültürel varlık sayısı (13. Sıra)
  *Sözlü ve soyut kültürel miras (5. Sıra)
  *Büyük spor stadyumlarının sayısı (29.sıra)
  *Uluslararası dernek toplantılarının sayısı (18. Sıra)
  *Kültür ve eğlence turizmine dönük talep (24. Sıra)
   
  2017 DÜNYA SEYAHAT VE REKABET ENDEKSİ (İlk 50 ülke)

  Ülke/Ekonomi

  Sıralama

  Puan (7)

  Sıra değişimi

  İspanya

  1

  5.43

  0

  Fransa

  2

  5.32

  0

  Almanya

  3

  5.28

  0

  Japonya

  4

  5.26

  5

  Birleşik Krallık

  5

  5.20

  0

  ABD

  6

  5.12

  -2

  Avustralya

  7

  5.10

  0

  Italya

  8

  4.99

  0

  Kanada

  9

  4.97

  1

  İsviçre

  10

  4.94

  -4

  Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi

  11

  4.86

  2

  Avusturya

  12

  4.86

  0

  Singapur

  13

  4.85

  -2

  Portekiz

  14

  4.74

  1

  Çin

  15

  4.72

  2

  Yeni Zelanda

  16

  4.68

  0

  Hollanda

  17

  4.64

  -3

  Norveç

  18  

  4.64

  2

  Kore Cumhuriyeti

  19

  4.57

  10

  İsveç

  20  

  4.55

  3

  Belçika

  21  

  4.54

  0

  Meksika

  22  

  4.54

  8

  Irlanda

  23  

  4.53

  -4

  Yunanistan

  24  

  4.51

  7

  İzlanda

  25  

  4.50

  -7

  Malezya

  26  

  4.50

  -1

  Brezilya

  27  

  4.49

  1

  Lüksemburg

  28  

  4.49

  -2

  BAE

  29  

  4.49

  -5

  Tayvan, Çin

  30  

  4.47

  2

  Danimarka

  31  

  4.43

  -4

  Hırvatistan

  32  

  4.42

  1

  Finlanda

  33  

  4.40

  -11

  Tayland

  34  

  4.38

  1

  Panama

  35  

  4.37

  -1

  Malta

  36  

  4.25

  4

  Estonya

  37  

  4.23

  1

  Kosta Rika

  38  

  4.22

  4

  Çek Cumhuriyeti

  39  

  4.22

  -2

  Hindistan

  40  

  4.18

  12

  Slovenya

  41  

  4.18

  -2

  Endonezya

  42  

  4.16

  8

  Rusya Federasyonu

  43  

  4.15

  2

  Türkiye

  44  

  4.14

  0

  Bulgaristan

  45  

  4.14

  4

  Polonya

  46  

  4.11

  1

  Katar

  47  

  4.08

  -4

  Şili

  48  

  4.06

  3

  Macaristan

  49  

  4.06

  -8

  Arjantin

  50  

  4.05

  7


  TÜRKİYE VE RAKİPLERİ NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

  Raporda Türkiye, belirlenen 4 başlık ve 14 alt başlık altında Güney Avrupa'da 7'inci sırada yer alırken, Türkiye'nin Akdeniz çanağındaki diğer iki önemli rakibi İspanya 1'inci, Yunanistan ise 24'üncü sırada yer aldı. Türkiye, Yunanistan ve İspanya'nın temel göstergeleri ve Güney Avrupa'da oluşan sıralama şu şekilde.

  TÜRKİYE (44. SIRA)  İSPANYA (1. SIRA)  YUNANİSTAN (24. SIRA)  TÜRKİYE'NİN 14 ARA BAŞLIKTAKİ BÖLGESEL PERFORMANSI

  TURİZM VE SEYAHAT POLİTİKASI:
  ALTYAPI:
  DOĞAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLAR:
  DESTEKLEYİCİ ORTAM:

  Haberi Paylaşın :
  Bu haber 6.04.2017 - 15:37:23 tarihinde eklendi.

  Kullanıcı Yorumları

  Kayıtlı yorum bulunamadı...

  Yorum ekleyin  Adınız :  

   

  Güvenlik Kodu :
  Yenile


   
  Diğer Başlıklar:
  Deniz Uğur: Sağlıklı iletişim Almanya'dan daha çok turist getirecek
  Küresel turizmden olumlu sinyaller, büyüme devam edecek
  2017 yılında 33 bin yeni otel yatağı için teşvik verildi
  87 milyar euro turizm geliri elde etti, ABD'nin koltuğuna oturdu
  Kaza yapan Pegasus uçağıyla ilgili THY New York uçağı senaryosu
  Ertuğrul Özkök: Çanakkale uydurulmuş bir isim, kentin adı Troya olmalı
  Dört turizm şirketinin 81 milyon liralık yatırım teşvik belgesi iptal edildi
  19 yeni otel daha yolda, 5 yıldızlı oteller hangi illere yapılacak?
  Antalya'daki gıda ve içecek fuarına 'alkollü içki' yasağı
  12 gündür haber alınamayan Bodrumlu turizmcinin cesedine ulaşıldı
  Mısır'a merkez bankası ve IMF kökenli ekonomist turizm bakanı
  Avusturya basını: Türkiye'de 5 yıldızlı otelde tatil 4 yıldız fiyatına
  2018'de Türkiye nasıl bir turizm performansı gösterecek? İşte 4 senaryo
  Bakan Kurtulmuş: Elimde olsa ruhsat vermem!
  TUI İngiltere'nin bir şehrinden daha Dalaman'a uçuş başlatıyor
  TÜRSAB seçimlerine katılım için son 9 gün
  Pegasus'un Trabzon kazası ile ilgili tüm gelişmeler: Ahbap-çavuş ilişkisi...
  Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold projesinde 700 mağdura tebligat gitti
  Numan Kurtulmuş Türkiye'nin 2018'deki turist hedefini açıkladı
  Bakan yineledi: Her şey dahil sisteminden çıkmamız lazım
  Mısır konusunda Rus operatörlerin kafası karışık, Anex beklemeye geçti
  Rusya'dan Türkiye'ye 905 bin kişiyi kapsayan turist yasağı
  Türkiye'den üç otel Conde Nast'ın 'Golden List 2018' listesinde
  Antalya-Konyaaltın'da ucube binalar yükseliyor
  Genel Haber Arşivi
  HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
  Anket
  2018 sezonunda Avrupa'da durum ne olur?

  Daha da geriye gider
  Bu yılla aynı olur
  2016 rakamlarına ulaşır
  2015 rakamlarına ulaşır
  Belirsizlik hakim
  Ücretsiz Abone Olun