Seferihisar'daki turizm tesis alanı imarlı arsa satışa çıkarıldı

    7.06.2017 - 09:11:12    İzmir Seferihisar'da bulunan turizm tesis alanı imarlı taşınmaz kapalı teklif usulüyle satışa çıkarıldı. İhalenin muhammen bedeli 15 milyon 350 bin lira olarak belirlendi.
    TurizmGüncel

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ihale ilanı şu şekilde:

    TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

    Seferihisar Belediye Başkanlığından:

    İli: İzmir

    İlçesi: Seferihisar

    Kurum: Seferihisar Belediye Başkanlığı

    İşin Adı/Konusu/Cinsi: Taşınmaz mal satılacaktır.

    İhale Tarihi & Saati: 21/06/2017 (YirmibirHaziranikibinonyedi) Çarşamba Günü Saat: 11.00 (on bir)

    İhale Usulü: 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. maddelerinde belirtilen Kapalı Teklif Usulü

    Madde 1. Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre 37-43. maddelerinde belirtilen şekilde kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

    Madde 2. İhale kapsamında aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz 15.350.000,00-TL (OnbeşmilyonüçyüzellibinTürklirası) muhammen bedelle satılacaktır. İhale bedeli peşin olarak ödenecektir. İhale bedelinin tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir.

    Tapu Bilgileri: Seferihisar Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki Tapunun İzmir İli Seferihisar İlçesi Sığacık Mahallesi 777 ada 23 parselinde kayıtlı 56.240,00 m² yüzölçümlü arsa vasfında taşınmaz.

    İmar durumu: 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında olup; 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında Turizm Tesis alanıdır.

    Yapılaşma koşulları Otel olması durumunda; E:0,50 Hmax = 10,00 m (3 kat), Tatil Köyü olması durumunda; E:0,30 Hmax = 6,50 m (2 kat) şeklindedir.

    Söz konusu parselde İmar uygulaması yapılması gerekmektedir. Parselin 13.157,17 m2 lik kısmı yeşil alan ve yolda kalmakta olup, geri kalan 43.259,24 m2 lik kısmı Turizm Tesis Alanı İmarlıdır.

    Madde 3. İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Seferihisar Belediye Başkanlığında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    Madde 4. İhaleye ilişkin şartname Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri dahilinde ücretsiz görülebilir ve 200 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartname bedelini yatırmaları zorunludur.

    Madde 5. Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Camikebir Mahallesi 52/1 Sok. No. 14 Seferihisar/İZMİR’dir.

    Madde 6. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatla ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

    Madde 7. “SON TEKLİFLER İHALEDE HAZIR BULUNAN İSTEKLİLERDEN” alınacağı için isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

    Madde 8. İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir;

    2886 sayılı Kanunun 36. maddesine göre usulüne göre hazırlanmış,

    a- Dış Zarf (İdari Şartname madde:11 de belirtilen şekliyle)

    b- İç Zarf (İdari Şartname madde:11 de belirtilen şekliyle)

    c- Teklif Mektubu (İdari şartname ekinde bulunan örneğe uygun)

    d- Kanuni ikametgah sahibi olmak (İkametgah ilmühaberi/yerleşim yeri belgesi/adres beyanı)

    e- Nüfus sureti (gerçek kişiler için)

    f- Muhammen bedelin %3 ü oranında, 460.500,00 TL (DörtyüzatmışbinbeşyüzTürklirası) tutarında geçici teminat yatırmak. (Şartname 8. maddede belirtildiği şekilde.)

    g- Şartname alındı makbuzu

    h- Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname

    ı- Tüzel Kişiler ihaleye katılacaksa, Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasından kayıtlı olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belge

    i- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

    j- Tüzel kişi olması halinde, İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

    k- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi.

    Madde 9. İsteklilerin; ihaleye katılabilmek için belirtilen belgeler, belediyeden temin edecekleri şartname ve şartname ekleri ile birlikte ihale dosyalarını 21/06/2017 Tarih ve Saat:10:30’a kadar Seferihisar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.

    İlan olunur.
    Haberi Paylaşın :
    Bu haber 7.06.2017 - 09:11:12 tarihinde eklendi.

    Kullanıcı Yorumları

    Kayıtlı yorum bulunamadı...

    Yorum ekleyin    Adınız :  

     

    Güvenlik Kodu :
    Yenile


     
    Diğer Başlıklar:
    Bir yolcunun Pgasus isyanı: Havada dehşeti yaşadık
    Oteller için yeni yönetmelik hazırlanıyor, işte detaylar...
    Turkey Home'un video ve görselleri 554 milyon kez izlendi
    Vatandaşa ne yediriyorlar? İşte bakanlığın açıkladığı korkunç liste
    Mart ayı otel teşvikleri 3 yıldıza ve modernizasyona gitti
    Türk Hava Yolları, Erbil uçuşlarının başlama tarihini açıkladı
    Rusya'dan Paloma Hotels'e iki ödül birden
    Hitit'ten 'beyaz bülten' çalışması
    Ulusoy anlatıyor: Borçlar, biletler, çekler, senetler, binalar, alacaklar...
    AKTOB'dan ITB değerlendirmesi: Pazar ne durumda, neler yapılmalı?
    Oya Narin: Turizm döviz gelirinin yüzde 5'i hibe olarak turizmciye dağıtılsın
    Denizbank'ın satışıyla ilgili yeni gelişme: Dubai'ye mi satılacak?
    TÜRSAV'ın yeni yönetim kurulu belli oldu
    Dolar TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırdı
    TripAdvisor 2018'in en iyi destinasyonlarını açıkladı
    Türkiye-AB ilişkileri yine geriliyor, Avrupa Konseyi Türkiye'yi kınayacak
    İsrail Rusya'dan yapılacak charterlara kişi başı 60 euro destek verecek
    Tayland'da tur otobüsü kazası: 18 ölü, 33 yaralı
    OTI'nin satın aldığı Ferien Touristik'ten paket tur hamlesi
    'Balkanlara en çok turist götüren tur operatörü olmayı planlıyoruz'
    Bakanlıktan Trabzon Havalimanı açıklaması: Onarıma başlıyoruz
    Turizm yazarlarından Bağlıkaya'ya ziyaret
    Eresin Topkapı'nın yeni genel müdürü Erhan Çakay oldu
    Almanya'da İspanya kan kaybediyor, Türkiye ve Mısır yükselişte
    Genel Haber Arşivi
    HER HAKKI TURİZMGUNCEL.COM'A AİTTİR   ©   COPYRIGHT 2018  ||  Genel RSS  || Güncel RSS  || Sektörel RSS  ||  Marka INTERACTIVE
    Anket
    Bu yıl Türk turizmciler fiyat arttırabilecek mi?

    Evet, yüzde 20
    Evet, yüzde 10
    Evet, yüzde 5
    Fiyatlar değişmez
    Ücretsiz Abone Olun